dollvet-banner
  Botudoll Ürün Detayı
Botulismus Aşısı

BOTUDOLL CI. botulinum tip C ve CI. botulinum tip D aşı suşlarının kültürleri İle hazırlanmış, formol Ile inaktive edilmiş, alüminyum hidroksit ile adjuvantlanmış, fenol katılmış anakültür, konsantre, toksoid, bivalan bir aşıdır.

Endikasyonları ve Kontrendikasyonları :

  • Sığırların CI. botulinum tip C ve tip D kaynaklı Botulismus'una karşı koruyucu amaç ile uygulanır.
  • Aşının gebe hayvanlarda uygulanmasında bir sakınca olmasa da gebeliğin son 1/3 döneminde kullanılması önerilmez.
  • Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.
  • BOTUDOLL, sığırlarda CI. botulinum tip C ve D'ye karşı Avrupa Farmakopi normlarını karşılayan değerlerde koruma sağlamaktadır.

Uygulama Şekli ve Dozaj:

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

İlk Aşılama

2. Aşılama

Yıllık Periyodik Aşılama

Sığır

Omuz gerisindeki hareketsiz bölge

2 ml / SC

2 ml / SC

2 ml / SC

Ambalaj Şekli:

Aşı 25, 50 ve 100 ml’lik renkli tip II cam ve 50, 100, 200 ve 250 ml hacimli plastik şişelerde 10,20, 40, 80 ve 100 sığır dozu olarak, silikon tıpalı ve alüminyum kapaklı olarak etiketlenip kullanıma sunulmaktadır.

Saklama koşulları: +2/+8°C buzdolabı ısısında

 

 

Dökümanlar