dollvet-banner
  Colidoll Ürün Detayı
Bivalan E.coli Aşısı

Farmasötik Form: Enjeksiyonluk süspansiyon.

Kompozisyonu : E.coli EC (O1O1: H-K99+F41+) ve 11A (O?: H-K99+:,F(Y)+) suşlarından hazırlanmış, formol ile inaktive edilmiş, yağ adjuvantlı inaktif bivalan bir aşıdır.

Endikasyonları: Yeni doğan buzağıların E.coli'den ileri gelen enfeksiyonlarından korunmak amacıyla gebe ineklere uygulanır.

Kontarendikasyon: Herhangi bir kontraendikasyonu yoktur.

Aktif içeriklerinin ismi ve gücü: 1 dozda:

         E.coli EC (O1O1: H-K99+F41+): 1x1010CFU

         E.coli 11A (O?: H-K99+:,F(Y)+): 1x1010CFU

         Yağ adjuvant                             : 1 ml

        Fomaldehit (37%)                      :  2 ul

Hedef Türler: Sığır. 

Uygulama yolu ve Dozaj:  Aşı gebe ineklere 2 + 2 ml olmak üzere 2 kez deri altı yolla uyglanır. iki aşılama 3-4 hafta aralıkla yapılmalı ve son aşılama tahmini doğum tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmalıdır.

Saklama koşulları: +2/+8 ºC de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli: 10, 20, 50 ve 100 ml’lik bal renkli cam tip II şişelerde silikon tıpalı ve alüminyum kapaklı olarak 5, 10, 25 ve 50 doz olarak ambalajlanmıştır.

Dökümanlar