dollvet kurumsal

Dollvet Aşı ve Biyolojik Madde Üretimi tesisi Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde 36.000m²'ilk bir kampüs içerisinde kurulmuş şu anda 26 adet veteriner aşı ruhsatı ve 3 adet test kiti ruhsatı ile ticari faaliyetini devam ettiren bir bioteknoloji firmasıdır. Bu tesisin en önemli özelliği Dünya standartlarında sahip olduğu GMP(Good Manufactoring Process) sertifikası sayesinde uluslararası bir organizasyon olan OIE ile ticari faaliyetler yürütülmektedir. Dollvet dünyaya açılmasına olanak sağlayan GMP sertifikalandırma sürecini bu yıl itibariyle tamamlamış olup, bundan sonraki süreçte ihracat hacmi hızla artacaktır.

Biyoteknolojik ürün yatırımları, gerek duyduğu yüksek teknoloji sebebiyle başlangıç maliyetleri oldukça yüksektir. Çok üst düzey eğitim ve niteliklere sahip uzman personel gerektirmesi, sürekli biyolojik değişkenlik gösteren hastalık etkenlerinin yeni araştırmalara ve knowhow lara ihtiyaç duyması, endüstriyel boyuttaki üretim proseslerinin zor ve çok hassas olmaları, alt yapı alet ve ekipmanlarının çok pahalı olması vb. gibi ana konular sebebi ile çoğu özel sektör hatta bir kısım ülkeler için dahi gerçekleştirilmesi zor yatırımlar olmuştur.

Dollvet bütün zorlukları aşmış, modern alt yapısı, geniş uzman kadrosuyla ve büyük bir deneyim tecrübesiyle hem ülkemiz hemde uluslararası arenada ülkelerin ekonomik yapılarına zara veren salgın hastalıklara, mesela domuz gribi, kuş gribi, sars, LCD gibi hastalıklara aşı üretebilecek konuma gelmiştir. Bu hem Türkiyemiz ve hem de uluslararası bütün ülkeler için büyük bir kazanımdır. Biyoteknolojik ürün üretimleri, bağımsız dünya ülkelerinin tamamı için stratejik bir öneme sahiptir. Bu ürünler ülke ekonomilerini derinden etkileyen, insan ve hayvan sağlığı için büyük tehlikeler oluşturan salgın hastalıklarla mücadele hizmetlerinde önemli bir yere sahiptirler.

Dünyadaki bu çeşit yatırımların kuruluş süreçleri, kökenleri araştırıldığında başlangıçta karşımıza neredeyse sadece devlet tarafından yapılan yatırımlar olarak çıkar. Belli bir aşama ve süreçten sonra devlet bu yatırımları kontrollü ve şartlı bir şekilde özel sektörlere aşamalı olarak devretmişlerdir. Ayrıca bu ülkeler hem kendi ülkelerindeki salgın hastalıklarla mücadele programlarını aksatmamak hem de kendi yerli üretimlerini desteklemek amacıyla, değişik fasıllar altında bu tesislere açık veya gizli bir şekilde desteklerini sürdürmüşlerdir ve hala sürdürmektedirler.

ÜRETİM

Dollvet şu an itibariyle hayvan aşıları üretip satmaktadır. Fakat şirketin en önemli özelliği sahip olduğu altyapının insan sağlığı da dahil olmak üzere daha pek çok biyolojik ürünü üretebilme potansiyelidir. Serum, probiotikler ve özel kullanımlı biyolojik ürünler bunlardan bazılarıdır. Dollvet biyolojik üretim yapabilmek için Dünya standartlarında ihtiyaç duyulan tüm teknik altyapıya, özel havalandırma teknolojilerine, hepafiltrelerle sterilize edilmiş laboratuvar ortamlarına, uygun fermentör ve reaktörlere, biogüvenlik normlarına uygun sızdırmalık testlerinden geçmiş tesislere sahip bir firmadır. Bu altyapı ihtiyaç duyulan know-how sağlandığı takdirde her türlü ilaç, aşı ve biyolojik ürün üretme potansiyeli sağlamaktadır. Bu özellik firma bugün itibariyle sahip olduğu know-how ile veteriner amaçlı aşı üretse dahi, insan aşıları ve ilaç üretmek içinde uygun altyapı imkanı sağlamaktadır.

Aşı üretimi çok teknik bir iş olduğundan dolayı ülkeler için stratejik öneme sahiptir. Pek çok ülke topraklarında ortaya çıkan hastalıkları önleyebilmek için büyük bütçeler harcamaktadır. Öyle ki çoğu zaman gerekli ürünü elde etmek için büyük bütçelerde yetmemekte, gerekli altyapı ve Ar-Ge çalışmaları daha önceden mevcut değilse problemler çözülememektedir. Bu da bu teknolojiye sahip yerler bağımlılık oluşturmaktadır. Dollvet ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için hali hazırda teknolojik ve veri tabanına dayalı bir altyapı oluşturma noktasında ciddi bir mesafe katetmiştir. Şu an itibariyle Ar-Ge laboratuvarlarında mevcut hastalıklar için ürün geliştirme çalışmaları yapılmakta, ayrıca virüs ve bakteri kökenli problemlerde ortaya çıkması muhtemel hastalıklarla ilgili de Ar-Ge yapılmaktadır.

Yeni aşılar üretmek için çalışmalar hızla devam etmektedir. Hali hazırda Türkiye de görülen bazı hastalıklarla ilgili koruyucu aşıları sadece Dollvet üretebilmektedir. Bunun bir örneği avrupa birliğini fonlarından olan CFCU kuruluşunun Türkiye'de ki hayvan popülasyonunu aşılamak için açmış olduğu aşı alım ihalesine Dollvet'ten başka hiçbir firmanın aşı teklifi verememesidir. Dünya ilaç devi Pfizer dahi bu ihale de başka aşılara teklif vermekle birlikte ihalenin önemli bir kısmına ihtiyaç olan aşıyı üretememesi sebebi ile teklif verememiştir. Bu ve buna benzer toplu aşı alımları dünya nın farklı yerlerinde yapılmakta ve koruyucu hekimlik ön plana çıkmaktadır. Dollvet Türkiye içinde üretmiş olduğu aşılarla liderliğe doğru giderken, tamamlamış olduğu standartları ile 2019 yılından itibaren farklı ülkelerde aşı satışı noktasında ciddi bir yer edinme konumuna gelmiştir.

Dollvet, üretimde çok ciddi donanıma sahip bir uzman kadroya sahiptir. Bünyesinde pek çok DR. ve üstü titre sahip bilim insanı pozisyonunda bir ekip istihdam eden Dollvet ayrıca spesifik üretimler içinde danışmanlıklar almakta ve üniversitelerle ortak projeler yürütmektedir. Dollvet ticari satış faaliyetlerini yurtiçinde satış bayileri ile yapmakta yurtdışında ise distribütörlerle çalışmaktadır. Tüm bu satış organizasyonu için saha da donanımlı bir saha ekibine sahiptir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sahada çalışma yapan represantları ile sahadaki açılışları ve gelişmeleri takip ederek satış politikasını düzenlemektedir.