Brudoll-M Conjunctival

Brudoll-M Conjunctival

Brucella melitensis Rev-1 Aşısı
Göz Damla Aşısı

KOMPOZİSYONU :
Bir doz aşı (1 damla=50µl);
Attenüe Brucella melitensis Rev 1: 0,5-2 x109 CFU/doz canlı mikroorganizma içerir.

HEDEF TÜRLER:
Koyun, keçidir.

ENDİKASYONLARI:
3-6 aylık dişi ve erkek kuzu ve oğlaklarda Brusellozis hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.
Hastalık riski nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda gebe olmayan ergin dişilere ve ergin erkeklere uygulanır.

UYGULAMA YOLU VE DOZAJ:
3-6 aylık dişi-erkek kuzu ve oğlaklara konjuktival yolla 1 damla (50±2µI) olarak uygulanır.
Ergin dişi ve ergin erkek hayvanlar için de uygulama aynıdır.

GEBELİKTE KULLANIM:
Gebe hayvanlarda aborta neden olabileceğinden uygulanması tavsiye edilmez.

GENEL UYARILAR:
Ancak hastalık çıkışlarında gebeliğin son aylarında olan hayvanlara uygulanabilir.

İLAÇ KALITIM ARINMA SÜRESİ (İKAS):
Et için: 90 gün

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
25 doz liyofilize aşı 1.25 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte ,50 doz liyofilize aşı 2.5 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte,100 doz liyofilize aşı 5 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte, 200 doz liyofilize aşı 10 ml sulandırma sıvısı ve damlalıkla birlikte silikon tıpa ve alüminyum kapaklı olarak ambalajlanmıştır.