Poxdoll

Poxdoll

Canlı Koyun-Keçi Çiçek ve Lumpy Skin Disease Aşısı Enjeksiyonluk Solüsyon

KOMPOZİSYONU :
Bir doz aşı minimum ;
Attenüe SPV (Bk): 102,5 DKID50/doz içerir

HEDEF TÜRLER:
Koyun, keçi ve sığırdır.

ENDİKASYONLARI:
Koyun ve keçilerde koyun -keçi çiçek hastalığına, sığırlarda ise Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Hastalığı)’ ne karşı koruma amacıyla uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

6-12 Haftalık

12 Haftalık>

6 AYLIK >

Kuzu / Oğlak

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

0,2 ml /SC

Koyun / Keçi

0,5 ml /SC

Sığır Omuz gerisindeki hareketsiz bölge

3 ml /SC

GEBELİKTE KULLANIM:
Gebe koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3'ünde ve doğumu takip eden ilk ayda ve hastalık çıkmayan yerlerde 6 haftalıktan küçük oğlak ve kuzulara aşı uygulanmaz. Gebe sığırlarda gebeliğin son 3 haftasında kullanılmaması önerilmektedir.

GENEL UYARILAR:
Aşılanmış hayvanlardan doğan buzağılar 6 aylıktan önce aşılanmamalı, aşılanmamış hayvanlardan doğan buzağılar ise 6 aylıktan önce aşılanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50 koyun dozu liyofilize aşı ve 25 ml sulandırma sıvısı, 100 koyun dozu liyofilize aşı ve 50 ml sulandırma sıvısı cam şişelerde silikon tıpa ve alüminyum kapaklı olarak ambalajlanmıştır.