Laxydoll

Laxydoll

Canlı Agalaksi Aşısı Enjeksiyonluk Solüsyon

KOMPOZİSYONU :
1 doz aşı asgari;
2,5x105 CFU/doz canlı mikroorganizma içerir.

HEDEF TÜRLER:
Koyun ve keçilerdir.

ENDİKASYONLARI:
Koyun ve keçilerin bulaşıcı Agalaksi hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

1.Aşılama

2.Aşılama>
Koyun /Keçi

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

0,2 ml /SC

GEBELİKTE KULLANIM:
Laktasyonun ilk iki aylık dönemi ve gebeliğin son iki aylık dönemindeki hayvanlara uygulanmaz.

İLAÇ KALITIM ARINMA SÜRESİ (İKAS):
Süt için: 7 gün
Et için: 28 gün

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Aşı 50 ve 100 dozluk liyofilize toz içeren tip I cam şişelerde; 50 ml ve 100 ml’lik sulandırma sıvısı içeren tip II renkli cam şişelerde silikon tıpa ve alüminyum kapaklı olarak ambalajlanmıştır.