Dollitox-jel

Dollitox-jel

Kombine Enterotoksemi Aşısı
Enjeksiyonluk Süspansiyon

KOMPOZİSYONU :
Cl. perfringens tip B
Cl. perfringens tip C
Cl. perfringens tip D
Cl. oedematiens tip A
Cl. septicum
Cl. chauvoei
Cl. haemolyticum

HEDEF TÜRLER:
Sığır, buzağı, koyun, keçi, kuzu, oğlaktır.

ENDİKASYONLARI:
  • Koyun ve keçilerde Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İkterohemoglobinüri
  • Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi, Dizanteri
  • Sığırlarda Enterotoksemi, Malignant ödem, Yanıkara, Tetanoz ve Basiller İkterohemoglobinüri’ ye karşı koruyucu amacıyla uygulanır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

İlk Aşılama

2. Aşılama
(21 gün sonra)

Yıllık Periyodik Aşılama

Koyun / Keçi

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

1 ml / SC

1 ml / SC

2 ml / SC

Kuzu / Oğlak

0,5 ml / SC

1 ml / SC

2 ml / SC

Sığır Omuz gerisindeki hareketsiz bölge

2 ml / SC

2 ml / SC

2 ml / SC

 Buzağı

1 ml / SC

2 ml / SC

2 ml / SC

GEBELİKTE KULLANIM:
Koyunlarda gebeliğin ilk 2,5 ayından önce 1, 4. ayından önce 2. enjeksiyon, sığırlarda gebeliğin ilk 6. ayından önce 1, 7. ayından önce 2. enjeksiyon yapılabilir.

İLAÇ KALITIM ARINMA SÜRESİ (İKAS):
Et için: 28 gün

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Aşı 20, 50 ve 100 ml’lik renkli cam şişelerde veya 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml ve 500 ml’lik plastik şişelerde; 10, 25, 50, 100, 125 ve 250 koyun dozu; 5, 12, 25, 50, 62 ve 125 sığır dozu içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.