Dollitox-extra

Dollitox-extra

Kombine Enterotoksemi Aşısı
Enjeksiyonluk Emülsiyon

KOMPOZİSYONU :
Cl. perfringens tip B
Cl. perfringens tip C
Cl. perfringens tip D
Cl. oedematiens tip A
Cl. septicum
Cl. chauvoei
Cl. haemolyticum


HEDEF TÜRLER:
Sığır, buzağı, koyun, keçi, kuzu, oğlaktır.

ENDİKASYONLARI:
  • Koyun ve keçilerde Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Bradzot, Yanıkara, Basiller İkterohemoglobinüri,
  • Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi, Dizanteri,
  • Sığırlarda Enterotoksemi, Malignant ödem, Yanıkara, Basiller İkterohemoglobinüri' ye karşı koruyucu amacıyla uygulanır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

İlk Aşılama

2. Aşılama
(21 gün sonra)

Yıllık Periyodik Aşılama

Koyun / Keçi

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

2 ml / SC

2 ml / SC

2 ml / SC

Kuzu / Oğlak

1 ml / SC

1 ml / SC

2 ml / SC

Sığır Omuz gerisindeki hareketsiz bölge

4 ml / SC

4 ml / SC

4 ml / SC

 Buzağı

2 ml / SC

2 ml / SC

2 ml / SC

GEBELİKTE KULLANIM:
Aşının gebe hayvanlarda kullanımında bir sakınca yok ise de, ileri derecedeki gebelere (koyun, keçi ve sığırlarda gebeliğin son 1/3) uygulanması önerilmemektedir.

İLAÇ KALITIM ARINMA SÜRESİ (İKAS):
Et için: 28 gün

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
20 ml (10 koyun dozu ve 5 sığır dozu), 50 ml (25 koyun dozu ve 12 sığır dozu), 100 ml (50 koyun dozu ve 25 sığır dozu) ve 200 ml (100 koyun dozu ve 50 sığır dozu) renkli cam ve plastik şişelerde bütil tıpa ve alüminyum kapaklı olarak ambalajlanmıştır.