Pestdoll-S

Pestdoll-S

Canlı PPR Aşısı Enjeksiyonluk Solüsyon

KOMPOZİSYONU :
1 doz aşı minimum ;
Attenüe PPRV 75/1: 103 DKID50/doz içerir

HEDEF TÜRLER:
Koyun ve keçidir.

ENDİKASYONLARI:
Koyun-Keçi vebası hastalığına karşı koruma amacıyla uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

İlk Aşılama

Yıllık Periyodik Aşılama

Koyun, keçi

Koltuk altı bölgeye

1 ml/ SC

1 ml/ SC

  • Bağışık anadan doğan oğlak ve kuzular 4-6 aylık yaşta aşılanabilir ve bu hayvanlara ilk aşılamadan 3-6 ay sonra rapel yapılır
GEBELİKTE KULLANIM:
Gebe hayvanlarda güvenle kullanılabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
1 ml liyofilize 50 doz aşı ve 50 ml sulandırma sıvısı ile veya 1 ml liyofilize 100 doz aşı ve 100 ml sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır.