Tetrandoll

Tetrandoll

Kombine Enterotoksemi Aşısı
Enjeksiyonluk Süspansiyon

KOMPOZİSYONU :
Cl. perfringens tip C
Cl. perfringens tip D
Cl. oedematiens tip A
Cl. chauvoei

AKTİF İÇERİKLERİNİN İSMİ VE GÜCÜ: 1 Koyun dozu ile aşılanmış tavşan ve kobay kan serumları
kobay eprüvasyon sonuçları;
Asgari 2,5 IU/ml β-antitoksin
Asgari 2,5 IU/ml Ԑ- antitoksin
Asgari 2,5 IU/ml α- antitoksin
Cl. chauvoei’ye karşı %100 korunma


HEDEF TÜRLER: Sığır, buzağı, koyun, keçi, kuzu, oğlaktır.


ENDİKASYONLARI:
  • Koyun ve keçilerde Enterotoksemi ve Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis,
  • Kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi,
  • Sığırlarda Enterotoksemi ve Yanıkara hastalıklarına karşı koruyucu amacıyla uygulanır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

İlk Aşılama

2. Aşılama
(21 gün sonra)

Yıllık Periyodik Aşılama

Koyun / Keçi

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

1,5 ml/SC

1 ml/SC

1,5 ml/SC

Kuzu / Oğlak

1 ml / SC

0,5 ml/SC

1,5 ml/SC

Sığır (Enterotoksemi + Yanıkara) Omuz gerisindeki hareketsiz bölge

3 ml/SC

2 ml/SC

3 ml/SC

Sığır(Yanıkara)

3 ml / SC

-

3 ml/SC

 Buzağı (Enterotoksemi + Yanıkara)

1,5 ml / SC

1 ml / SC

3 ml / SC

GEBELİKTE KULLANIM:
Aşının gebe hayvanlarda kullanımında bir sakınca yok ise de, ileri derecedeki gebelere (sığır, koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3) uygulanması önerilmemektedir.

İLAÇ KALITIM ARINMA SÜRESİ (İKAS):
Et için: 28 gün

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
25 ml (16 koyun ve sığır dozu), 50 ml (33 koyun dozu ve 16 sığır dozu), 100 ml (66 koyun dozu ve 33 sığır dozu) tip II renkli cam şişelerde ve 25 ml (16 koyun ve sığır dozu), 50 ml (33 koyun dozu ve 16 sığır dozu), 100 ml (66 koyun dozu ve 33 sığır dozu), 200 ml (133 koyun ve 66 sığır dozu), 250 ml (166 koyun dozu ve 83 sığır dozu) plastik şişelerde silikon tapalı ve alüminyum kapaklı ambalajlanmıştır.