Entdoll

Entdoll

Bivalan Enterotoksemi Aşısı
Enjeksiyonluk Süspansiyon

KOMPOZİSYONU :
Cl. perfringens tip C
Cl. perfringens tip D

AKTİF İÇERİKLERİNİN İSMİ VE GÜCÜ:
1 Koyun dozu ile aşılanmış tavşan kan serumları asgari değerleri;
Asgari 2,5 IU/ml β-antitoksin
Asgari 2,5 IU/ml ε-antitoksin

HEDEF TÜRLER:
Koyun, keçi, kuzu ve oğlaktır.

ENDİKASYONLARI:
Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi’lere (struck, pulpey kidney, lamb dysentery) karşı koruyucu amacıyla uygulanır.

Hayvan Türü

Aşı Uygulama Yeri

Aşı Dozu ve Uygulama Periyodu

1. Aşılama

2. Aşılama
(21 gün sonra)

Yıllık Periyodik Aşılama

Koyun / Keçi

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

1 ml/SC

0,5 ml/SC

1 ml/SC

Kuzu / Oğlak

Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge

0,5 ml/SC

1 ml/SC

1 ml/SC


GEBELİKTE KULLANIM:
Aşının gebe hayvanlarda kullanımında bir sakınca yok ise de, ileri derecedeki gebelere (koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3) uygulanması önerilmemektedir.

İLAÇ KALITIM ARINMA SÜRESİ (İKAS):
Et için: 28 gün

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
+2/+8°C'de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
20 ml(20 doz), 50 ml (50 doz) ve 100 ml (100 doz) tip II renkli cam şişelerde ve 50 ml (50 doz), 100 ml (100 doz), 200 ml (200 doz), 250 ml (250 doz) plastik şişelerde silikon tapalı ve alüminyum kapaklı olarak ambalajlanmıştır.