dollvet arge

Dollvet A.Ş. kuruluşundan itibaren araştırma faaliyetleri ile birçok ürün geliştirmiştir. Büyük oranda özkaynaklarıyla yürüttüğü Ar-Ge projelerinin bir kısmı KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Üniversite- Sanayi işbirlikleriyle katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve yeni teknolojilerle ürün geliştirmek amacıyla yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile yerel suşlar izole edilerek aşı geliştirilmesi yanı sıra genç ve dinamik personel istihdamı sağlamıştır.

2018 yılında T.C. Sanayi Teknoloji Bakanlığınca işletmemiz Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü birimin 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Deneme Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 12.11.2018’de "Ar-Ge Merkezi" belgesi almıştır.

Biten Projelerimiz:

1

Sığırlarda Mantar Hastalığına (Trichophytosis) Karşı Canlı Liyofilize Aşı Üretilmesi

2

Konjuktival Brucella S-19 Aşısının Biyoreaktörde Üretimi ve Optimizasyonu

3

Yerel Sığır Rotavirus Suşları Kullanılarak Aşı Üretimi Çalışmaları: Pilot Proje

4

Türkiye' nin Çeşitli Bölgelerinden İzole Edilen Yerli İzolatlar Kullanarak Polivalan Mastitis Aşıları Geliştirme ve Validasyon Denemeleri

5

“Clostridium Septicum Aşı antijenlerinin toksisite ve antijenitelerinin hücre hattında test edilmesinin optimizasyonu amacıyla kolleboratif çalışma